Historie společnosti

Společnost MARTIN TRANSPORT s.r.o. vznikla transformací k 1. 1. 2005 z původní firmy AUTODOPRAVA ARNOŠT MARTIN.

Autodoprava Arnošt Martin oficiálně zahájila svojí činnost v lednu 1991. Byla zaregistrována dne 24. 1. 1991 pod č.j. 23/4928/H Okresním úřadem Ústí nad Orlicí. Původně vznikla jako rodinná firma jediného majitele (a stále jí je) pana Arnošta Martina sen., jako ryze česká firma bez cizí účasti.

Její vznik byl od prvopočátku motivován záměrem pana Martina zabezpečovat rozvoz a přepravu potravinářských i nepotravinářských výrobků. Ke vzniku nemalou měrou přispělo i to, že majitel firmy v tomto odvětví pracoval a získal zde bohaté zkušenosti a odbornost.

Předmětem podnikání bylo a prakticky dosud je:

  • silniční motorová doprava tuzemská a mezinárodní
  • osobní autobusová doprava
  • opravárenství
  • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej

V první polovině devadesátých let firma podnikala především v přepravě a rozvozu potravin. Vlivem stále se zvyšujících výkonů a rozšiřování vozového parku postupně přerůstala z firmy rodinného typu na firmu střední velikosti. Vznikla tak nutnost vybudovat nové a větší technicko-hospodářské, sociální a administrativní zázemí firmy.

Proto byl v roce 1996 zakoupen objekt bývalého SOR Dvořisko od ZOD Zálší a přilehlé pozemky od jednotlivých majitelů. Celý objekt byl postupně přebudován v nové odpovídající zázemí vyhovující potřebám rychle se rozvíjející dopravní firmy.

Společnost zabezpečuje přepravu potravinářského a i nepotravinářského zboží u něhož jsou kladeny specifické a mimořádné nároky na zachování jeho kvality při přepravě, včetně dodržení přísných hygienických norem. K tomuto účelu jsou vozy vybaveny izotermickými skříněmi typu FNA a FRC a které jsou osazeny chladícími nebo mrazícími agregáty od firem CARRIER a THERMOKING.
Firma působí převážně na území ČR. V menším měřítku zabezpečuje mezinárodní přepravu zejména po zemích EU.
V současné době má s 24 firmami uzavřené smlouvy o přepravě zboží a s dalšími nejméně 10 firmami zabezpečuje přepravu na základě objednávek. Jde zejména o přepravu mléka a mléčných výrobků, drůbeže a drůbežích výrobků, masa a masných výrobků, ovoce a zeleniny, mraženého zboží apod.
Osobní přeprava zabezpečuje čtyři veřejné autobusové linky a 6 zvláštních linek přepravy lidí do zaměstnání dle potřeb obchodního partnera.
K 1.11.2008 firma zaměstnává 130 zaměstnanců, dále vlastní 130 DJ a z toho je 120 MJ. Základ autoparku tvoří vozy značky DAF a IVECO.
Současná doba klade stále větší nároky na rychlé a kvalitní zpracování informací nezbytných pro řízení firmy. Nové zázemí vytváří podmínky pro kvalitní rozhodování, které umožní vysokou kvalitu poskytovaných přepravních služeb jako nezbytnou podmínku spokojenosti našich zákazníků. Rovněž jsme si vědomi důležitosti personálního obsazení firmy, které je rovněž zárukou poskytování profesionálních a kvalitních služeb.
Závěrem lze vyjádřit, že společnost dlouhodobě a trvale dosahuje velmi dobrých ekonomických výsledků, nabízené služby poskytuje na profesionální úrovni, pracuje přesně a spolehlivě , vozy mají jednotné logo a řidiči jsou jednotně oblečeni.

© 2008-2023 Martin Transport s.r.o.